O nás » Historie, současnost - O nás, profil společnosti, genetická vyšetření - Genexone

Historie, současnost

Profil společnosti:

Úsek konzultační

  • Pracoviště poskytuje odborné a preventivní konzultace v oblasti lékařské genetiky a molekulární diagnostiky především na úrovni DNA.


Úsek laboratorní

  • Pracoviště provádí vybraná specializovaná molekulárně genetická vyšetření humánního a nehumánního genomu na základě jednotlivých požadavků. Především jde o vyšetření nejběžnějších aneuploidií a pohlaví metodou QFPCR, stanovení mutací u běžných onemocnění hromadného výskytu (trombofilní stavy, cystická fibróza, kardiovaskulární rizika, atp.), vyšetření genetických poruch u pacientů s poruchou plodnosti (např. mikrodelece Y, fragilní X, atp.), paternitní, identifikační a příbuzenské analýzy, diagnostika v oblasti nehumánního geonomu (pohlaví u vybraných druhů ptactva, geneticky podmíněné choroby u chovných i domácích zvířat, identifikační analýzy, atp.). Tým specialistů z laboratoře Genexone provádí i diagnostiku a vazebné analýzy „šité na míru“ (viz seznam metod).


Úsek vzdělávací

  • Pracoviště zabezpečuje pořádání odborných seminářů, kongresů a konferencí (viz. odborné aktivity společnosti)


Úsek výzkumných aktivit

  • Pracoviště se účastní a podílí na projektech v aplikovaném výzkumu (viz. odborné aktivity společnosti)
Copyright © 2018 Genexone s.r.o., design by Virtualis - odkazy    genexone.cz