Genetická vyšetření - Genexone

Služby

Nabízená vyšetření

Humánní genom

Izolace a uložení DNA
Testování otcovství a příbuznosti analýzou STR markerů
Testování genetického původu pomocí polymorfismů v mtDNA a na Y chromozomuc


Test sportovních dispozic
Mutace v genu pro Cystickou fibrózu 
Syndrom fragilního X
Downův syndrom
Downův syndrom, Patauův syndrom, Edwardsův syndrom a pohlaví
Stanovení pohlaví plodu z fetoplacentální jednotky (v indikovaných případech)
Stanovení pohlaví plodu z periferní krve těhotné ženy (v indikovaných případech)
Mikrodelece na chromozomu Y (AZF)
Sekvenační analýza
DNA diagnostika na základě požadavků klienta

Extrahumánní genom

Určování pohlaví u ptáků
Diagnostika virových infekcí PBFD a APV u exotického ptactva
Přímá DNA diagnostika chlamydií u ptactva

Copyright © 2018 Genexone s.r.o., design by Virtualis - odkazy    genexone.cz