Určení ptačího genetického profilu - Extrahumánní genom, genetické vyšetření - Genetická vyšetření - Genexone

Určení ptačího genetického profilu analýzou DNA

Molekulárně genetická laboratoř Genexone, s.r.o., která se již dlouhodobě zabývá analýzou ptačího genomu, si dovoluje představit a nabídnout

Nově zavedený genetický DNA test příbuzenství u papoušků (rod Ara, Amazoňan) a poštovních holubů

Určení genetického profilu a příbuznosti analýzou DNA u papoušků (rod Ara, Amazoňan) a poštovnívh holubů

Pro potvrzení, ověření a prokázání identity jedince (původ hnízda, rodičovství apod.)

Pro zkvalitnění chovu – vhodným výběrem nepříbuzných jedinců lze pomocí genetického profilu minimalizovat riziko příbuzenského křížení a snížit riziko onemocnění.

Pro potřeby povolení a k žádostem o výjimky související s CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin)

Stručný popis testu:

Test popisuje a porovnává variabilní sekvence (STR lokusy) ptačího genomu (každý jedinec má svůj unikátní genetický profil) a posuzuje jejich shodu/neshodu a pravděpodobnost příbuzenství.

Náš test hodnotí více než dvojnásobný počet sekvencí (12 STR lokusů) oproti běžně nabízeným testům a je tedy přesnější.

Test lze provádět i z velmi malého množství krve (z kapky krve na odběrové kartě, kterou zasíláme zdarma nebo na vatové tyčince) nebo z vytržených „živých“ pírek (7 kusů a více). Odběr lze provést i přímo v laboratoři po předchozí domluvě.

Objednání testu:

on line (http://www.genexone.cz/rubriky/objednavka-vysetreni/ptactvo/)

e-mailem: info@genexone.cz, genexone@seznam.cz

telefonicky: +420 585 242 042, +420 606 023 492, +420 773 602 369

Základní ceník:

950,-Kč za vzorek (množství 1-3 vzorky)

900,-Kč za vzorek (množství 4 a více vzorků)

Výsledkové zprávy včetně poštovného a balného zasíláme zdarma

Možnosti platby: on line prostřednictvím platební brány Gopay, převodem (Bankovní spojení: Komerční banka 43-2370630287/0100, variabilní symbol: např. vlastní číslo mobilu), na dobírku popř. hotovostní platbou v laboratoři

Adresa pro zasílání vzorků: Genexone s.r.o., Legionářská 1319/10, 779 00 Olomouc

 

Copyright © 2018 Genexone s.r.o., design by Virtualis - odkazy    genexone.cz