Ceník, lidský genom, humánní genom - Humánní genom - Genetická vyšetření - Genexone

Ceník - lidský genom - platnost od 1.1. 2019

Typ analýzy

Časová dostupnost výsledku

Cena analýzy včetně DPH (Kč)

ANONYMNÍ Testování OTCOVSTVÍ analýzou STR markerů

 

5-7 pracovních dní

2700,- ( za 2 vzorky: otec a dítě)

3700,- ( za 3 vzorky: otec + matka + dítě)

4700,- (za 3 vzorky: otec+ 2 děti nebo 2  otcové a 1 dítě)

každý další vzorek (dodělání) + 2000,-

příplatek za každý nestandardní vzorek +  500,-

(stěr bukální sliznice = standardní vzorek;

vše ostatní  je nestandardní)

Testování OTCOVSTVÍ analýzou STR markerů - pro soudní účely

10-14 pracovních dní

11 900,- (otec + dítě + matka)

Vzorek navíc (další dítě nebo otec) + 2500,-

Určování PŘÍBUZNOSTI analýzou STR markerů

3-4 týdny

od 3700,- (za 2 vzorky)

za každý další vzorek + 1500,-Kč

Testování GENETICKÉHO PŮVODU pomocí polymorfizmů v mtDNA a na Y chromozomu

3-4 týdny

2000,- mtDNA (HVR1)

4000,- mtDNA HVR2 + HVR1 (podrobnější)

2500,- Y-DNA

Test SPORTOVNÍCH DISPOZIC

 

stanovení varianty ACTN3 genu

14 pracovních dní 1500,-

Izolace a uložení DNA

7 pracovních dní

1000,-

CYSTICKÁ FIBRÓZA - 2 nejčastější mutace v genu pro cystickou fibrózu (ΔF508 a dele 2,3)

7 pracovních dní

3000,-

SYNDROM FRAGILNÍHO X

vyšetření počtu opakování v genu FMR1 metodou fluorescenčně methyl sensitivní PCR

15 pracovních dní

4000,-

Mikrodelece na Y chromozomu (AZF)

15 pracovních dnů

3000,-

Sekvenační analýza

20 pracovních dnů

20,- Kč za bázi

DOWNŮV SYNDROM

Rychlá metoda stanovení  trizomie  chromozomu 21 metodou QFPCR

2 pracovní dny

2500,-

DOWNŮV, PATAŮV A EDWARDSŮV SYNDROM A URČENÍ POHLAVÍ

Rychlá metoda stanovení  trizomie  chromozomů 21, 13, 18 metodou QF PCR

2 pracovní dny

3000,-

Stanovení POHLAVÍ PLODU z fetoplacentální jednotky                  (v indikovaných případech)

2 pracovní dny

2000,-

Stanovení POHLAVÍ PLODU  z periferní krve těhotné ženy              (v indikovaných případech)

15 pracovních dnů

8000,-

DNA diagnostika na základě požadavků klienta

dle náročnosti analýzy (po dohodě s klientem)

dle náročnosti analýzy (po dohodě s klientem)

Copyright © 2018 Genexone s.r.o., design by Virtualis - odkazy    genexone.cz