Další genetická vyšetření - Humánní genom - Genetická vyšetření - Genexone

Další vyšetření - přehled

Nabízená vyšetření

Humánní genom
Izolace a uložení DNA
Testování otcovství analýzou STR markerů
Určování příbuznosti analýzou STR markerů
Testování genetického původu pomocí polymorfismů v mtDNA a na Y chromozomu
Mutace v genu pro Cystickou fibrózu
Syndrom fragilního X
Downův syndrom
Downův syndrom, Patauův syndrom, Edwardsův syndrom a pohlaví
Stanovení pohlaví plodu z fetoplacentální jednotky (v indikovaných případech)
Stanovení pohlaví plodu z periferní krve těhotné ženy (v indikovaných případech)
Mikrodelece na chromozomu Y (AZF)
Sekvenační analýza
DNA diagnostika na základě požadavků klienta

Extrahumánní genom

Určování pohlaví u ptáků

Diagnostika virových infekcí PBFD a APV u exotického ptactva

Diagnostika chlamydií u ptáků

Copyright © 2018 Genexone s.r.o., design by Virtualis - odkazy    genexone.cz