EURO ceník, lidský genom, humánní genom - Humánní genom - Genetická vyšetření - Genexone

EURO ceník - lidský genom - platný od 1.1.2019

Typ analýzy

Časová dostupnost výsledku

Cena analýzy včetně DPH (EUR)

ANONYMNÍ Testování OTCOVSTVÍ analýzou STR markerů

 

5-7 pracovních dní

110,- ( za 2 vzorky: otec a dítě)

150,- ( za 3 vzorky: otec + matka + dítě)

190,- (za 3 vzorky: otec+ 2 děti nebo 2 otcové a 1 dítě)

každý další vzorek (dodělání) + 80,-

příplatek za každý nestandardní vzorek + 20,-

(stěr bukální sliznice = standardní vzorek; vše ostatní  je nestandardní)

Určování PŘÍBUZNOSTI analýzou STR markerů

15 pracovních dní

od 160,- (za 2 vzorky)

za každý další vzorek +60,-)

Testování GENETICKÉHO PŮVODU pomocí polymorfizmů v mtDNA a na Y chromozomu

20 pracovních dní

80,- mtDNA (HVR1)

160,- mtDNA HVR2 +HVR1 (podrobnější)

100,- Y-DNA

Test SPORTOVNÍCH DISPOZIC

stanovení varianty ACTN3 genu

14 pracovních dní

60,-

Izolace a uložení DNA

7 pracovních dní

40,-

CYSTICKÁ FIBRÓZA - 2 nejčastější mutace v genu pro cystickou fibrózu (ΔF508 a dele 2,3)

7 pracovních dní

120,-

SYNDROM FRAGILNÍHO X

vyšetření počtu opakování v genu FMR1 metodou fluorescenčně methyl sensitivní PCR

15 pracovních dní

160,-

DOWNŮV SYNDROM

Rychlá metoda stanovení  trizomie  chromozomu 21 metodou QFPCR

2 pracovní dny

100,-

DOWNŮV, PATAŮV A EDWARDSŮV SYNDROM A URČENÍ POHLAVÍ

Rychlá metoda stanovení  trizomie  chromozomů 21, 13, 18 metodou QF PCR

2 pracovní dny

120,-

Stanovení POHLAVÍ PLODU  z fetoplacentální jednotky

(v indikovaných případech)

2 pracovní dny

80,-

Stanovení POHLAVÍ PLODU  z periferní krve těhotné ženy

(v indikovaných případech)

15 pracovních dnů

320,-

DNA diagnostika na základě požadavků klienta

dle náročnosti analýzy (po dohodě s klientem)

dle náročnosti analýzy (po dohodě s klientem)

Copyright © 2018 Genexone s.r.o., design by Virtualis - odkazy    genexone.cz