Genetický test příbuzenství, příbuznosti - Humánní genom - Genetická vyšetření - Genexone

genetický test příbuzenství

Genetický test příbuzenství

Genetický test příbuzenství vám umožní zjistit, na kolik procent jsou si dvě osoby geneticky příbuzné. Procento příbuzenství se může pohybovat od cca 30 do 99 %.

 

Pokud vyjde pravděpodobnost příbuzenství na 30 %, pak PRAVDĚPODOBNĚ testované osoby nejsou příbuzné. Nebo jenom nesdílí tolik vzácných alel, aby bylo příbuzenství prokazatelnější.

 

Na rozdíl od testování otcovství, kdy je otcovství prokázáno na cca 99,99 % nebo je vyloučeno. Pokud například nemáte možnost získat vzorek otce pro testování, můžete využít genetického testování příbuzenství. Zvolení vhodné osoby pro testování je vhodné s námi konzultovat.

Při objednání genetického testu příbuzenství je nutné vždy uvést příbuzenský vztah testovaných osob.

 

CENA TESTU:

3700,- Kč za 2 vzorky (za každý další vzorek + 1500,- Kč)

Příplatek za nestandardní vzorek + 500,- Kč

Standardní vzorek = odběr bukální sliznice

 

Analýzu zahajujeme vždy až po zaplacení a výsledky sdělujeme do 4 týdnů.

 

Pokud chcete zvýšit pravděpodobnost příbuzenství a mít k dispozici přesnější výsledek, můžete využít analýzy X nebo Y haplotypů (linií) .

 

Příklady příbuzenských situací, které jsou vhodné pro testování X nebo Y linií:

2 bratři:

Můžeme použít testování Y chromozomu a říci skoro na 100 %, zdali sourozenci mají společného otce nebo nikoliv.

2 sestry:

Můžeme otestovat X chromozomy a zjistit zdali mají stejný společný X chromozom, který pochází od otce. Tady je však potřeba mít vzorek od matky, díky němuž můžeme říci, který X chromozom zdědily od otce a který od matky. Tak zjistíme, zdali mají sestry společného otce.

Babička a vnučka:

Pokud se jedná o babičku otce dítěte (ženského pohlaví).

Dědeček a vnuk:

Pokud se jedná o dědečka z otcovy strany.

Strýc a synovec:

Jestliže je strýc bratrem otce dítěte.

Copyright © 2018 Genexone s.r.o., design by Virtualis - odkazy    genexone.cz