Určování pohlaví analýzou DNA u běžců - pštros, nandu a emu

Dovolujeme si oznámit zavedení vyšetření pohlaví pomocí analýzy DNA u nelétavých ptáků, pštrosa dvouprstého (Struthio camellus) a emu hnědého (Dromaius novaehollandiae) a nandu pampového (Rhea americana). Ceny jsou stejné jako u letců.

Modul: Aktuality