V úterý 23.7. otevřeno pouze do 15 hod.

Anonymní testování otcovství - mateřství

Náš test sleduje nejméně 22 oblastí v lidském genomu, které jsou vybrány s ohledem na českou a evropskou populaci. V případě potřeby je analýza dále rozšířena o další oblasti. Pravděpodobnost otcovství bývá obvykle stanovena na více než 99,9999% (záleží zejména na výskytu dané varianty v populaci). Testy se provádí přímo v laboratoři Genexone, kde jsou zcela anonymizovány a vyhodnocují je molekulární biologové pod dohledem atestovaných vysokoškoláků v přímé součinnosti se soudním znalcem. Laboratoř se úspěšně účastní mezilaboratorního porovnávání forenzně genetických zkoušek organizované Československou společností pro forenzní genetiku.

 • 99,9999%  potvrzení, že testovaný muž je biologickým otcem dítěte
 • prakticky 100%  vyloučení, že testovaný muž je biologickým otcem dítěte
 • anonymní DNA určení  otcovství ze vzorků buněk bukální sliznice (nejčastěji otce + dítěte)
 • velmi příznivé ceny: od 2 700,- Kč
 • podrobný ceník zde
 • výsledky do 5-7 pracovních dnů, v případě potřeby dle domluvy 
 • provádíme také test otcovství pro soudní účely (posudek soudního znalce) - od 11900,- Kč (není anonymní - více info dole na stránce)

Zajištění anonymity:

Spočívá ve zcela utajeném provedení analýz pod určeným identifikačním číslem bez uvedení či zjišťování identity klientů. Nikde se elektronicky nevedou  jména ani adresy. Výsledky lze poslat elektronickou formou – na Vámi uvedený email. Nebo poštou na uvedenou adresu.

Vzorky DNA:

 • nejčastěji 2 nebo 3 (předpokládaný otec a dítě nebo otec, dítě a matka)
 • lze testovat také varianty:
 • 1 předpokládaný otec a více dětí (matka a dítě) 
 • 1 dítě a více předpokládaných otců
 • V případě, že je mezi domnělými otci blízký příbuzenský vztah (bratři, otec a syn ....) pak je nutné na tuto skutečnost upozornit a dodat vzorek matky dítěte.

Pokyny k odběru  vzorků buněk z bukální sliznice (=standardní vzorek):

1) Pomocí ODBĚROVÉ SADY, kterou na vyžádaní zasíláme zdarma  i s návodem a objednávkovým formulářem.

Při platbě na dobírku test zaplatíte předem už při převzetí odběrové sady. Pokud si přejete platit bankovním převodem, odběrová sada Vám bude doručena obyčejně Českou poštou.

2) Pomocí VATOVÝCH TYČINEK: po vypláchnutí ústní dutiny si provedete stěr buněk ze sliznice ústní dutiny z vnitřní strany tváře pomocí vatové tyčinky. Pro lepší manipulaci se vzorky v naší laboratoři doporučujeme ustřihnout jeden konec vatové tyčinky. A druhým koncem provést odběr. Několikrát (cca10-15x) přejedete vatovou tyčinkou po vnitřní straně tváře. Od každé osoby prosím odeberte vzorky na 2 kusy vatových tyčinek. Po odběru necháte tyčinky úplně zaschnout několik hodin (nezaschnuté tyčinky by mohly zplesnivět a vzorek by tak byl nepoužitelný) a vložíte tyčinky od jednotlivých osob do samostatných sáčků, aby nedošlo ke vzájemné kontaminaci vzorků, sáček označte pouze slovem (otec, dítě) a zašlete v obálce poštou na adresu do naší laboratoře Genexone spolu s číslem online objednávky nebo s vytištěným objednávkovým formulářem.

Upozornění: u malých miminek se odběr vzorků z buněk bukální sliznice provádí alespoň 1 hodinu po kojení. Mléko a obecně mléčné výrobky znemožňují analýzu DNA. Proto je vhodné po konzumaci mléčných výrobků 1 hodinu s odběrem počkat.

Doručení vzorků DNA:

 • osobně v pracovní dobu
 • poštou

Princip DNA testování (určování) otcovství: 

Metody, které používá naše laboratoř, jsou velmi citlivé, přesné a spolehlivé. Jsou založeny na principu zjišťování polymorfismu DNA u vyšetřovaných jedinců, kdy se srovnává profil DNA dítěte s profilem DNA domnělého otce. Pokud otec nemá shodné znaky s profilem dítěte, potom je jeho otcovství na 100 % vyloučeno. Jestliže se však znaky profilu dítěte shodují se znaky otce, pak nelze jeho otcovství zcela vyloučit. Čím více je těchto znaků testováno, tím je vyšší pravděpodobnost určení biologického otce dítěte. Naše laboratoř sleduje polymorfismus v minimálně 22 oblastech DNA, což zajišťuje ve většině případů více než 99,9999% spolehlivost potvrzení biologického otcovství.

Výsledky:

Výsledková zpráva bude obsahovat informaci o tom, zda je otcovství prokázáno či vyloučeno.

Výsledky testů předáme způsobem podle přání klientů: 

 • telefonem pouze pod Vaším identifikačním číslem (nebo heslem) 
 • e-mailem (nejrychlejší získání výsledků) 
 • zasláním poštou na adresu uvedenou klientem v objednávce

Více informací naleznete v záložce ČASTÉ DOTAZY 

Ceník: 

ANONYMNÍ TESTOVÁNÍ OTCOVSTVÍ - pro soukromé účely:
Manipulační poplatek za storno zaplacené objednávky je 200,- Kč

 • 2700,- Kč ( za 2 vzorky: otec a dítě)
 • 3700,- Kč ( za 3 vzorky: otec + matka + dítě)
 • 4700,- Kč (za 3 vzorky: otec+ 2 děti nebo 2 otcové a 1 dítě)
 • každý další vzorek (dodělání) + 2000,-
 • příplatek za každý nestandardní vzorek + 1000,-
 • (stěr bukální sliznice = standardní vzorek; vše ostatní je nestandardní)


OBJEDNÁNÍ TESTU: 

Objednávky je možné vyplnit a odeslat on line nebo vytisknout objednávkový formulář, vyplnit jej a poslat společně se vzorky. 

Veškeré Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonních číslech: +420 585 242 042, +420 606 023 492 nebo e-mailem: genexone@seznam.czinfo@genexone.cz


Testování otcovství pro SOUDNÍ ÚČELY  

Časová dostupnost výsledku: 10-14 pracovních dní

U tohoto testu je nutné se předem telefonicky objednat k protokolárnímu odběru vzorků u nás v laboratoři v Olomouci. 
Je nutné mít s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte. Protokolární odběr trvá cca 30 minut. 

Cena analýzy včetně DPH (Kč):

 • 11 900,- (otec + dítě + matka)
 • Vzorek navíc (další dítě nebo otec) + 2500,-