Test otcovství a humánní genom

Co znamená pojem humánní genom?

Humánní neboli lidský genom je souhrn veškeré genetické (vývojové, dědičné) informace (genetického materiálu jednotlivce) zapsané v DNA uvnitř lidských buněk.

Pro koho je určen test otcovství?

 • pro muže, kteří mají pochybnosti o svém otcovství
 • pro ženy, které nemají jistotu o pravosti biologického otce svého dítěte
 • pro děti, které nemají jistotu, že jejich rodiče jsou pravými biologickými rodiči
 • v případě nejistot při možných adopcích dětí
 • při event. záměnách novorozenců

Co nabízíme?

 • 100% anonymitu
 • diskrétnost
 • spolehlivost: prakticky 100% vyloučení domnělého otce, ve většině případů 99,9999% potvrzení domnělého otce
 • příznivé ceny
 • výsledky do 5-7 pracovních dnů, v případě potřeby dle domluvy


Jaké vzorky jsou vhodné k provedení testu otcovství?

Pro test otcovství jsou nejvhodnější vzorky z  ústní dutiny (bukální sliznice).

Jakým způsobem lze provést odběr vzorku z ústní dutiny?

Po vypláchnutí ústní dutiny si provedete stěr buněk ze sliznice ústní dutiny z vnitřní strany tváře pomocí vatové tyčinky. Pro lepší manipulaci se vzorky v naší laboratoři doporučujeme ustřihnout jeden konec vatové tyčinky, druhým koncem provést odběr. Několikrát (cca10-15x) rolujete vatovou tyčinkou po vnitřní straně tváře. Po odběru necháte tyčinku úplně zaschnout (několik hodin) a vložíte jednotlivě každou tyčinku do samostatného sáčku, aby nedošlo ke vzájemné kontaminaci vzorků, sáček označíte pouze slovem nebo symbolem (např. A, B, C) a zašlete v obálce poštou na adresu do naší laboratoře Genexone.

Zpracovává vaše laboratoř i jiný druh vzorků?

Ano, je možné zpracovat i nestandardní vzorky, vždy však jedině se souhlasem osoby, které vzorek patří. Jedná se  například o nehty či vlasy, aby však byla analýza úspěšná, je nezbytné použít jako vzorek vlasy čerstvě vytržené, se znatelnou vlasovou cibulkou. DNA lze také např. získat ze zubního kartáčku či z dentální nitě. Ovšem i tyto možnosti mají svá omezení, je nutné zabránit možné kontaminaci. Pokud se jedná o ne zcela běžné získávání DNA, potom existuje riziko, že DNA nebude v dostatečné kvalitě a analýza se potom musí opakovat, což vede ke zvyšování nákladů.

V případě jakýchkoliv nejasností je na místě obrátit se na naše odborníky, kteří Vám rádi zodpovědí jakékoliv případné dotazy na tel. číslech nebo emailem: 585 242 042, 773 602 369, info@genexone.cz, genexone@seznam.cz

Je třeba odebrané vzorky speciálně uchovávat?

Odebrané vzorky není třeba specielně uchovávat, plně postačí nechat zaschnout vatovou tyčinku cca 30 minut volně na vzduchu a poté ji v obálce zaslat na adresu naší firmy.

Jak probíhá test otcovství?

Odebrané vzorky jsou nejprve podrobeny izolaci DNA a následné amplifikaci vybraných genetických STR markerů. Následně je produkt PCR reakce analyzován fragmentační analýzou. Výsledkem je stanovení jedinečného DNA profilu testované osoby.

Jak je test otcovství přesný?

Metody, které používá naše laboratoř, jsou velmi citlivé, přesné a spolehlivé. Jsou založeny na principu zjišťování polymorfismu DNA u vyšetřovaných jedinců, kdy se srovnává profil DNA dítěte s profilem DNA domnělého otce. Pokud otec nemá shodné znaky s profilem dítěte, potom je jeho otcovství na 100 % vyloučeno. Jestliže se však znaky profilu dítěte shodují se znaky otce, pak nelze jeho otcovství zcela vyloučit. Čím více je těchto znaků testováno, tím je vyšší pravděpodobnost určení biologického otce dítěte. Naše laboratoř sleduje 22 oblastí v genomické DNA, což zajišťuje ve většině případů 99,9999% spolehlivost potvrzení biologického otcovství v případě nejběžnější varianty testování (domnělý otec-dítě).

Co znamená pojem biologický (genetický) marker?

Jedná se o sekvenci DNA, která je v populaci variabilní a může být jednoduše identifikována. Genetické markery vytvářejí charakteristický genetický profil každého jedince.

Je tento genetický profil jedinečný pro každého člověka?

Ano, s výjimkou jednovaječných dvojčat.

Co když jsou dva možní otcové příbuzní?

V případě, že se jedná o jednovaječná dvojčata, nelze rozhodnout, který z nich je otcem dítěte. V případě, že je mezi domnělými otci blízký příbuzenský vztah (bratři, otec a syn ....) pak je nutné na tuto skutečnost upozornit a dodat vzorek matky dítěte. Ve všech ostatních případech lze otcovství určit jednoznačně.

Je k provedení testu otcovství nutný i vzorek matky?

DNA test otcovství vyžaduje pouze vzorek dítěte a domnělého otce. V případě, že je mezi domnělými otci blízký příbuzenský vztah (bratři, otec a syn ....) pak je nutné na tuto skutečnost upozornit a dodat vzorek matky dítěte. V ostatních případech by DNA vzorek matky pomohl posílit konečnou hodnotu výsledku.

Provádíte anonymní testy otcovství?

Anonymní testování otcovství nabízíme klientům, kteří si chtějí ověřit, zda jsou opravdovými biologickými otci dítěte, event. vyvrátit toto tvrzení. Výsledky anonymních testů však nelze použít u soudních sporů, ale klient tímto způsobem získá dané výsledky dopředu, a má tak možnost lépe řešit spornou situaci a také ušetřit značné finanční soudní náklady.

Zaručení anonymity spočívá ve zcela utajeném provedení analýz pod určeným identifikačním číslem bez uvedení či zjišťování identity klientů.

Pro testování otcovství je však nezbytně nutné získat vzorky dítěte, také předpokládaného otce a popřípadě i matky.

Mohu použít anonymní test u soudu?

Jak již bylo řečeno výše tento test není možné předložit u soudu jako důkaz otcovství, k tomu slouží tzv. znalecký test otcovství, kdy identita testovaných osob musí být spolehlivě ověřena, odběr se protokoluje s fotografiemi odebíraných osob, musí být k dispozici vzorek matky dítěte a odběr vzorku na rozdíl od anonymních testů provádí soudní znalec.

Kolik stojí test otcovství?

DNA test: určení otcovství:

 • 2700,- Kč (za 2 vzorky: otec a dítě)
 • 3700,- Kč (za 3 vzorky: otec + matka + dítě)
 • 4700,- Kč (za 3 vzorky: otec+ 2 děti nebo 2 otcové a 1 dítě)
 • každý další vzorek (dodělání) + 2000,-
 • příplatek za každý nestandardní vzorek + 500,-
 • (stěr bukální sliznice = standardní vzorek; vše ostatní je nestandardní)

DNA test: určení mateřství:

 • 2 vzorky (předpokládaná matka a dítě): 2 700,- Kč
 • + každý další vzorek (další dítě nebo další předpokládaná matka) 2 000,- Kč

Jak dlouho trvá vydání výsledku?

Vydání výsledku do 5 -7 pracovních dní od dodání vzorku a po zaplacení testu. Výsledky testů předáme způsobem dle přání klientů:

 • telefonem pod přiděleným identifikačním číslem 
 • e-mailem (nejrychlejší způsob získání výsledků) 
 • zasláním poštou na adresu uvedenou klientem v objednávce ( je potřeba počítat s časovou prodlevou) 

Mohu zjistit otce u nenarozeného dítěte?

Testy otcovství se provádějí z etických důvodů i možných zdravotních rizik jak pro plod, tak i pro matku vždy na již narozených dětech. Lhůta pro namítání otcovství trvá do tří let věku dítěte. Standardní odběr vzorku buněk dítěte z ústní dutiny je možno provést již v krátké době (bezprostředně) po porodu.

Lze pomocí DNA testů zjistit svůj původ?

Ano, v současné době je genetická genealogie módním trendem, kde pomocí DNA analýzy lze zmapovat putování našich předků, zabývá se studiem rodin a jejich linií. Výsledkem pak může být tzv. genetický rodinný strom. Zjednodušeně řečeno genetická genealogie zkoumá stupeň genetické příbuznosti, geografický původ mateřských či otcovských linií našich předků.