Test otcovství a humánní genom

Co znamená pojem humánní genom?

Humánní neboli lidský genom je souhrn veškeré genetické (vývojové, dědičné) informace (genetického materiálu jednotlivce) zapsané v DNA uvnitř lidských buněk.

Pro koho je určen test otcovství?

 • pro muže, kteří mají pochybnosti o svém otcovství
 • pro ženy, které nemají jistotu o pravosti biologického otce svého dítěte
 • pro děti, které nemají jistotu, že jejich rodiče jsou pravými biologickými rodiči
 • v případě nejistot při možných adopcích dětí
 • při event. záměnách novorozenců

Co nabízíme?

 • 100% anonymitu
 • diskrétnost
 • spolehlivost: prakticky 100% vyloučení domnělého otce, ve většině případů 99,9999% potvrzení domnělého otce
 • příznivé ceny
 • výsledky do 5-7 pracovních dnů, v případě potřeby dle domluvy


Jaké vzorky jsou vhodné k provedení testu otcovství?

Pro test otcovství jsou nejvhodnější vzorky z  ústní dutiny (bukální sliznice - tzv. standardní vzorky).

Jakým způsobem lze provést odběr vzorku z ústní dutiny?

Po vypláchnutí ústní dutiny si provedete stěr buněk ze sliznice ústní dutiny z vnitřní strany tváře pomocí vatové tyčinky. Pro lepší manipulaci se vzorky v naší laboratoři doporučujeme ustřihnout jeden konec vatové tyčinky. A druhým koncem provést odběr. Několikrát (cca10-15x) přejedete vatovou tyčinkou po vnitřní straně tváře. Od každé osoby prosíme odeberte vzorky na 2 kusy vatových tyčinek. Po odběru necháte tyčinky úplně zaschnout několik hodin (nezaschnuté tyčinky by mohly zplesnivět a vzorek by tak byl nepoužitelný) a vložíte tyčinky od jednotlivých osob do samostatných sáčků, aby nedošlo ke vzájemné kontaminaci vzorků, sáček označte pouze slovem (otec, dítě) a zašlete v obálce poštou na adresu do naší laboratoře Genexone spolu s číslem online objednávky nebo s vytištěným objednávkovým formulářem.

Upozornění: u malých miminek se odběr vzorků z buněk bukální sliznice provádí alespoň 1 hodinu po kojení. Mléko a obecně mléčné výrobky znemožňují analýzu DNA. Proto je vhodné po konzumaci mléčných výrobků 1 hodinu s odběrem počkat.


Je třeba odebrané vzorky speciálně uchovávat?

Odebrané vzorky není třeba specielně uchovávat, plně postačí nechat vatovou tyčinku úplně zaschnout cca 60 minut (raději déle)  volně na vzduchu a poté ji v obálce zaslat na adresu naší firmy. Vatová tyčinka se nesmí mokrá vkládat do sáčku, neboť by došlo k jejímu plesnivění a tím ke znehodnocení odebraného vzorku. 


Zpracovává vaše laboratoř i jiný druh vzorků?

Ano, je možné zpracovat i nestandardní vzorky, vždy však jedině se souhlasem osoby, které vzorek patří. Jedná se  například o nehty či zaschlou krevní stopu. DNA lze také např. získat ze zubního kartáčku. Ovšem i tyto možnosti mají svá omezení, je nutné zabránit možné kontaminaci. Pokud se jedná o ne zcela běžné získávání DNA, potom existuje riziko, že DNA nebude v dostatečné kvalitě a analýza se potom musí opakovat, což vede ke zvyšování nákladů.  Více informací o nestandardních vzorcích najdete níže.

V případě jakýchkoliv nejasností je na místě obrátit se na naše odborníky, kteří Vám rádi zodpovědí jakékoliv případné dotazy na tel. číslech nebo emailem: 585 242 042, 773 602 369, info@genexone.cz, genexone@seznam.cz

Co je standardní vzorek a co nestandardní?

Standardní vzorek je stěr z dutiny ústní (z bukální sliznice). Cokoliv jiného je nestandardní vzorek.

Jaké jsou limity u testování nestandardního vzorku?

V případě vyloučeného otcovství z nestandardního vzorku je nutné výsledek potvrdit ze standardního vzorku. Toto přetestování si klient musí znovu zaplatit a objednat. Proto doporučujeme rovnou testování ze standardních vzorků.

U analýz z nestandardního vzorku je příplatek +1000 Kč za vzorek. Obecně u nestandardních vzorků je riziko, že nebudou obsahovat dostatečné množství DNA nebo budou kontaminovány jinými osobami nebo bude vzorek DNA degradován.  Proto může dojít k tomu, že analýza nebude proveditelná. a tudíž nebude možné vydat výsledek.  

Co když zaslaný vzorek nevyjde?

V tomto případě kontaktujeme klienta a požadujeme nový vzorek – nejlépe standardní = stěr z dutiny ústní. Analýzu standardního náhradního vzorku provedeme jednou zdarma. Pokud jako první náhradní vzorek zašlete opět nestandardní materiál, je zpracování vzorku zpoplatněno +1000 Kč za vzorek. A pokud ani tento vzorek nevyjde, je nutné, aby klient provedl novou objednávku celé analýzy a provedl platbu dle ceníku.

Obecně u nestandardních vzorků je riziko, že nebudou obsahovat dostatečné množství DNA nebo budou kontaminovány jinými osobami nebo bude vzorek DNA degradován.  Proto může dojít k tomu, že analýza nebude proveditelná.

Testování dalšího nestandardního vzorku proto nedoporučujeme, neboť může opět dojít k selhání analýzy z výše uvedených důvodů.


Jaké mohou být nestandardní vzorky?

Zpracovat nestandardní vzorky lze vždy jedině se souhlasem osoby, které vzorek patří.

Typy nestandardních vzorků jsou seřazeny od nejvhodnějších po méně vhodné.

Nejlepší nestandardní typy vzorků:

1) nehty (nesmí být nalakované nebo čerstvě odlakované)

2) zaschlá krevní stopa na vatovém tamponu, papírovém kapesníku (bez desinfekce)

3) zubní kartáček (může být kontaminován další osobou)

Méně vhodné:

4) žvýkačka

 5) filtr od cigarety – alespoň 2 ks 

 6) žiletku od holení, samozřejmě neumytou

 Spíše nedoporučujeme, protože vzorky tohoto typu vycházejí v méně než polovině případů:

 7) čerstvě vytržené vlasy s patrnou vlasovou cibulkou (minimálně 5-7 ks) musí být opravdu vytržené, neboť vypadnuté vlasy neobsahují vhodnou DNA a analýza by neproběhla

 8) plastový kelímek, ze kterého pila opravdu pouze osoba, kterou chcete testovat (nápoj musí být bez alkoholu)

 

Jak probíhá test otcovství?

Odebrané vzorky jsou nejprve podrobeny izolaci DNA a následné amplifikaci vybraných genetických STR markerů. Následně je produkt PCR reakce analyzován fragmentační analýzou. Výsledkem je stanovení jedinečného DNA profilu testované osoby.

Jak je test otcovství přesný?

Metody, které používá naše laboratoř, jsou velmi citlivé, přesné a spolehlivé. Jsou založeny na principu zjišťování polymorfismu DNA u vyšetřovaných jedinců, kdy se srovnává profil DNA dítěte s profilem DNA domnělého otce. Pokud otec nemá shodné znaky s profilem dítěte, potom je jeho otcovství na 100 % vyloučeno. Jestliže se však znaky profilu dítěte shodují se znaky otce, pak nelze jeho otcovství zcela vyloučit. Čím více je těchto znaků testováno, tím je vyšší pravděpodobnost určení biologického otce dítěte. Naše laboratoř sleduje 22 oblastí v genomické DNA, což zajišťuje ve většině případů 99,9999% spolehlivost potvrzení biologického otcovství v případě nejběžnější varianty testování (domnělý otec-dítě).

Co znamená pojem biologický (genetický) marker?

Jedná se o sekvenci DNA, která je v populaci variabilní a může být jednoduše identifikována. Genetické markery vytvářejí charakteristický genetický profil každého jedince.

Je tento genetický profil jedinečný pro každého člověka?

Ano, s výjimkou jednovaječných dvojčat.

Co když jsou dva možní otcové příbuzní?

V případě, že se jedná o jednovaječná dvojčata, nelze rozhodnout, který z nich je otcem dítěte. V případě, že je mezi domnělými otci blízký příbuzenský vztah (bratři, otec a syn ....) pak je nutné na tuto skutečnost upozornit a dodat vzorek matky dítěte. Ve všech ostatních případech lze otcovství určit jednoznačně.

Je k provedení testu otcovství nutný i vzorek matky?

DNA test otcovství vyžaduje pouze vzorek dítěte a domnělého otce. V případě, že je mezi domnělými otci blízký příbuzenský vztah (bratři, otec a syn ....) pak je nutné na tuto skutečnost upozornit a dodat vzorek matky dítěte. V ostatních případech by DNA vzorek matky pomohl posílit konečnou hodnotu výsledku.

Provádíte anonymní testy otcovství?

Anonymní testování otcovství nabízíme klientům, kteří si chtějí ověřit, zda jsou opravdovými biologickými otci dítěte, event. vyvrátit toto tvrzení. Výsledky anonymních testů však nelze použít u soudních sporů, ale klient tímto způsobem získá dané výsledky dopředu, a má tak možnost lépe řešit spornou situaci a také ušetřit značné finanční soudní náklady.

Zaručení anonymity spočívá ve zcela utajeném provedení analýz pod určeným identifikačním číslem bez uvedení či zjišťování identity klientů.

Pro testování otcovství je však nezbytně nutné získat vzorky dítěte, také předpokládaného otce a popřípadě i matky.

Mohu použít anonymní test u soudu?

Jak již bylo řečeno výše tento test není možné předložit u soudu jako důkaz otcovství, k tomu slouží tzv. znalecký test otcovství, kdy identita testovaných osob musí být spolehlivě ověřena, odběr se protokoluje s fotografiemi odebíraných osob, musí být k dispozici vzorek matky dítěte a odběr vzorku na rozdíl od anonymních testů provádí soudní znalec.

Kolik stojí test otcovství?

DNA test: určení otcovství:

 • 2700,- Kč (za 2 vzorky: otec a dítě)
 • 3700,- Kč (za 3 vzorky: otec + matka + dítě)
 • 4700,- Kč (za 3 vzorky: otec+ 2 děti nebo 2 otcové a 1 dítě)
 • každý další vzorek (dodělání) + 2000,-
 • příplatek za každý nestandardní vzorek + 1000,-
 • (stěr bukální sliznice = standardní vzorek; vše ostatní je nestandardní)

DNA test: určení mateřství:

 • 2 vzorky (předpokládaná matka a dítě): 2 700,- Kč
 • + každý další vzorek (další dítě nebo další předpokládaná matka) 2 000,- Kč

Jak dlouho trvá vydání výsledku anonymního otcovství?

Vydání výsledku do 5 -7 pracovních dní od dodání vzorku a po zaplacení testu. U nestandardních vzorků může být doba vydání výsledků až 10 pracovních dní. Výsledky testů předáme způsobem dle přání klientů:

 • telefonem pouze pod domluveným heslem nebo přiděleným identifikačním číslem 
 • e-mailem (nejrychlejší způsob získání výsledků) 
 • zasláním poštou na adresu uvedenou klientem v objednávce ( je potřeba počítat s časovou prodlevou) 

Mohu zjistit otce u nenarozeného dítěte?

Testy otcovství se provádějí z etických důvodů i možných zdravotních rizik jak pro plod, tak i pro matku vždy na již narozených dětech. Lhůta pro namítání otcovství trvá do tří let věku dítěte. Standardní odběr vzorku buněk dítěte z ústní dutiny je možno provést již v krátké době (bezprostředně) po porodu.

Lze pomocí DNA testů zjistit svůj původ?

Ano, v současné době je genetická genealogie módním trendem, kde pomocí DNA analýzy lze zmapovat putování našich předků, zabývá se studiem rodin a jejich linií. Výsledkem pak může být tzv. genetický rodinný strom. Zjednodušeně řečeno genetická genealogie zkoumá stupeň genetické příbuznosti, geografický původ mateřských či otcovských linií našich předků.