Downův syndrom, Patauův syndrom, Edwardsův syndrom a pohlaví - Diagnostika vývojových vad

Laboratoř Genexone s.r.o. provádí ve spolupráci s centrem prenatální diagnostiky (www.usgpol.cz) také diagnostiku QF-PCR, která vyniká rychlostí odhalení případných vývojových vad v prenatálním stádiu. Tato metoda umožňuje znát výsledek vyšetření druhý den po odběru plodové vody či biopsie choriových klků, čímž v maximální možné míře eliminuje stresový faktor, který může provázet právě prožívané období.

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.