Diagnostika virových infekcí ptáků

Naše laboratoř provádí testování následujících virových infekcí ptáků:

  • APV (BFD) - Avian polyomavirus (Budgerigar Fledgling Disease)

Onemocnění polyomavirem se vyskytuje zejména v chovech andulek, ale i jiných druhů papoušků. V infikovaných chovech je vysoký úhyn mláďat. U mláďat, která přežívají, se často toto onemocnění projevuje dystrofickými změnami opeření, zejména letek a ocasních per, a v důsledku těchto změn nemohou ptáci létat. Onemocnění se nazývá „francouzské pelichání“. U dospělých jedinců se klinické příznaky onemocnění často neprojevují, ale mohou být přenašeči tohoto onemocnění. Virus se šíří mezi jedinci péřovým prachem, trusem, ale také se přenáší na mláďata při jejich krmení rodiči.

  • PBFD - cirkoviróza (Psittacine Beak and Feather Disease)

Toto virové onemocnění způsobené virem rodu Circovirus patří mezi nejzávažnější onemocnění papoušků. Poměrně často se vyskytuje v chovech všech druhů exotických ptáků. Virus se mezi ptáky přenáší trusem, péřovým prachem a předpokládá se i přenos z rodičů na potomstvo. Chovatel může také virus přenášet mezi jednotlivé ptáky na oděvu a také na pracovních pomůckách. Tento virus se může u ptáků vyskytovat jak v akutní fázi, tak i v chronické. Cílená léčba onemocnění PBFD zatím neexistuje, pouze podávání léků podporující imunitní systém. Důležité je dodržovat preventivní opatření. Problematika a záruky testování PBFD - podrobněji. Problematiku testování a možnosti léčby velmi pěkně a podrobně popsala paní doktorka Veronika Grymová ve svém článku, který doporučujeme k přečtení.


V současné době stanovujeme virové infekce z následujících vzorků:

*Po domluvě zasíláme odběrové karty zdarma.


Objednávka:

Odebrané a čitelně popsané vzorky je potřeba spolu s objednávkovým formulářem zaslat k nám do laboratoře. Na objednávkový formulář je nutné uvést druh, číslo kroužku, požadovanou analýzu, způsob platby a jak chcete výsledky zaslat. Řádně vyplněným objednávkovým formulářem předejdete nedorozuměním a případným komplikacím. Také nám ušetříte čas a vzorky pak mohou jít ihned, bez prodlevy, do laboratoře na analýzu. Objednávkový fomulář můžete také vyplnit on-line. 


Ceník: zde


Možnosti platby: 

  • převodem
  • on-line platební kartou (GoPay)
  • na dobírku
  • hotovostní platbou v laboratořiČasová dostupnost výsledků: 5-7 pracovních dní.  Výsledky vydáváme až po zaplacení. V ČERVENCI A SRPNU VYDÁNÍ VÝSLEDKŮ NEJPOZDĚJI DO 10 PRACOVNÍCH DNÍ!Certifikáty: 

  • černobílé - zdarma

V případě pochybností je možné PRAVOST CERTIFIKÁTU ověřit v laboratoři.


Zaslání výsledků:


  • e-mailem (pouze černobílé certifikáty)
  • poštou na uvedenou adresu
  • osobní odběr v laboratoři