Rodičovství a genetický profil u ptáků rodu
ara a amazoňan

Určení genetického profilu  (genetické identifikace) rodičovství (parentity) analýzou DNA u papoušků (pouze rod ARA a AMAZOŇAN)

Počet vyšetřovaných znaků (STR lokusů): 12

Doporučujeme vyšetřovat vzorky: oba rodiče a potomky

Typ vzorku: nejlépe krev (eventuelně vytržené peří - minimálně 7 kusů a více) odkaz pro odběr vzorku KRVE, PEŘÍ

 

K čemu je analýza vhodná:

  • pro potvrzení, ověření a prokázání identity jedince (původ hnízda, rodičovství apod.)
  • pro prokázání nebo vyloučení rodičovství
  • pro potřeby povolení a k žádostem o výjimky související s CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin)

Stručný popis testu:

Test popisuje a porovnává variabilní sekvence (STR lokusy) ptačího genomu (každý jedinec má svůj unikátní genetický profil) a posuzuje jejich shodu/neshodu.

Náš test hodnotí více než dvojnásobný počet sekvencí (12 STR lokusů) u ar a amazoňanů oproti běžně nabízeným testům a je tedy přesnější. Čím více znaků sledujeme, tím lépe. Kombinace vyšetření více STR (znaků) má velmi vysokou účinnost vyloučení či prokázání rodičovství vůči určitému potomkovi a je tedy přesnější.

Test lze provádět i z velmi malého množství krve (z kapky krve na odběrové kartě, kterou zasíláme zdarma nebo na vatové tyčince) nebo z vytržených „živých“ pírek (7 kusů a více).

Odběr lze provést i přímo v laboratoři po předchozí telefonické domluvě. Je nutné, aby chovatel uměl nehybně papouška podržet.


Proč je žádoucí dodat vzorek předpokládaného otce i matky?

Pro analýzu rodičovství doporučujeme dodat vzorek od předpokládaného otce i matky.

V případě, že dodáte oba rodiče a potomka, je rodičovství jasněji prokazatelné, neboť všechny zkoumané alely (znaky DNA) potomka mohou být přiřazeny k matce a otci. V případě vyloučeného rodičovství nám vzorek matky a otce pomůže daného rodiče vyloučit ve více znacích. DODÁNÍ OBOU RODIČŮ JE DŮLEŽITÉ OBZVLÁŠTĚ V PŘÍPADECH KDY MATKA A OTEC JSOU GENETICKY PŘÍBUZNÍ.

Pokud není k dispozici jeden z rodičů a nelze jej dodat, pak se stanovení rodičovství může také udělat, ale pravděpodobnost určení může být v tomto případě nižší. Při dodání pouze jednoho rodiče může dojít k situaci, kdy otcovství nebo mateřství není zcela jasně hodnotitelné a může být stanoveno pouze například na 50 %. Nebo může dojít k situaci, že bude otec nebo matka zdánlivě (falešně pozitivní výsledek) určen jako rodič, ale při dodání obou skutečných rodičů se předchozí mateřství či otcovství vyloučí.


Jedinci, kteří byli testováni na parentitu (rodičovství), mají v laboratoři uschován svůj genetický profil. Kdykoli je potřeba jej použít k případnému dalšímu porovnání, máme jej k dispozici. Od Vás nám stačí sdělit, že už zde byl jedinec testován na rodičovství a uvést jeho číslo kroužku a nejlépe i jeho laboratorní číslo, které je vždy uvedeno na výsledkové zprávě.

Objednání testu:


CENÍK:

 


PARENTITA - rodičovství

Cena ze vzorku KRVE

Cena ze vzorku
PEŘÍ


950,- Kč /kus

1000,- Kč /kus

 

ARCHIVACE DNA – pro budoucí analýzy

cena

Izolace + archivace vzorků DNA

(bez analýzy – jen uložení) na dobu 8 let


1000,- Kč/ks

Archivace vzorků - DNA

(pokud byla dělána nějaká analýza) na dobu 8 let


200,- Kč /ks

 

Pokud budete mít zájem o určení pohlaví u mláďat:

 


URČENÍ POHLAVÍ 
U PTÁKŮ


Cena ze vzorku KRVE


Cena ze vzorku PEŘÍ

1-5  vzorků

360,- Kč / kus

410,- Kč / kus

6-10  vzorků

340,- Kč / kus

390,- Kč / kus

11-20  vzorků

320,- Kč / kus

370,- Kč / kus

21-30  vzorků

300,- Kč / kus

350,- Kč / kus

31  a  více

280,- Kč / kus

330,- Kč / kus

 

 

Časová dostupnost výsledků:
* do 4 týdnů

 

Výsledky zasíláme dle požadavku klienta poštou nebo emailem.


Možnosti platby: 

* ON LINE – Gopay platební bránou po vyplnění online obj. formuláře - výzvu k zaplacení

   Vám zašleme emailem po obdržení vzorků

* převodem (Bankovní spojení: Komerční banka 43-2370630287/0100, variabilní symbol:  

např. vlastní číslo mobilu nebo jiné číslo, které uvedete v objednávce) - výzvu k zaplacení Vám zašleme emailem po obdržení vzorků 

* na dobírku

* hotovostní platbou osobně v laboratoři v OLOMOUCI

 

Adresa pro zaslání vzorků: 

Genexone s.r.o.

Legionářská 10

P.O. Box 77

779 00 Olomouc