Rodičovství a genetický profil u ptáků rodu
ara a amazoňan

Určení genetického profilu  (genetické identifikace) rodičovství (parentity) analýzou DNA u papoušků (pouze rod ARA a AMAZOŇAN)

Počet vyšetřovaných znaků (STR lokusů): 12

Doporučujeme vyšetřovat vzorky: oba rodiče a potomky

Typ vzorku: nejlépe krev (eventuelně vytržené peří - minimálně 7 kusů a více) odkaz pro odběr vzorku KRVE, PEŘÍ

 

K čemu je analýza vhodná:

  • pro potvrzení, ověření a prokázání identity jedince (původ hnízda, rodičovství apod.)
  • pro prokázání nebo vyloučení rodičovství
  • pro potřeby povolení a k žádostem o výjimky související s CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin)

Stručný popis testu:

Test popisuje a porovnává variabilní sekvence (STR lokusy) ptačího genomu (každý jedinec má svůj unikátní genetický profil) a posuzuje jejich shodu/neshodu.

Náš test hodnotí více než dvojnásobný počet sekvencí (12 STR lokusů) u ar a amazoňanů oproti běžně nabízeným testům a je tedy přesnější. Čím více znaků sledujeme, tím lépe. Kombinace vyšetření více STR (znaků) má velmi vysokou účinnost vyloučení či prokázání rodičovství vůči určitému potomkovi a je tedy přesnější.

Test lze provádět i z velmi malého množství krve (z kapky krve na odběrové kartě, kterou zasíláme zdarma nebo na vatové tyčince) nebo z vytržených „živých“ pírek (7 kusů a více).

Odběr lze provést i přímo v laboratoři po předchozí telefonické domluvě. Je nutné, aby chovatel uměl nehybně papouška podržet.


Proč je žádoucí dodat vzorek předpokládaného otce i matky?

Pro analýzu rodičovství doporučujeme dodat vzorek od předpokládaného otce i matky.

V případě, že dodáte oba rodiče a potomka, je rodičovství jasněji prokazatelné, neboť všechny zkoumané alely (znaky DNA) potomka mohou být přiřazeny k matce a otci. V případě vyloučeného rodičovství nám vzorek matky a otce pomůže daného rodiče vyloučit ve více znacích. DODÁNÍ OBOU RODIČŮ JE DŮLEŽITÉ OBZVLÁŠTĚ V PŘÍPADECH KDY MATKA A OTEC JSOU GENETICKY PŘÍBUZNÍ.

Pokud není k dispozici jeden z rodičů a nelze jej dodat, pak se stanovení rodičovství může také udělat, ale pravděpodobnost určení může být v tomto případě nižší. Při dodání pouze jednoho rodiče může dojít k situaci, kdy otcovství nebo mateřství není zcela jasně hodnotitelné a může být stanoveno pouze například na 50 %. Nebo může dojít k situaci, že bude otec nebo matka zdánlivě (falešně pozitivní výsledek) určen jako rodič, ale při dodání obou skutečných rodičů se předchozí mateřství vyloučí.


Jedinci, kteří byli testováni na parentitu (rodičovství), mají v laboratoři uschován svůj genetický profil. Kdykoli je potřeba jej použít k případnému dalšímu porovnání, máme jej k dispozici. Od Vás nám stačí sdělit, že už zde byl jedinec testován na rodičovství a uvést jeho číslo kroužku a nejlépe i jeho laboratorní číslo, které je vždy uvedeno na výsledkové zprávě.

Objednání testu:


CENÍK:

 


PARENTITA - rodičovství

Cena ze vzorku KRVE

Cena ze vzorku
PEŘÍ


950,- Kč /kus

1000,- Kč /kus

 

ARCHIVACE DNA – pro budoucí analýzy

cena

Izolace + archivace vzorků DNA

(bez analýzy – jen uložení) na dobu 8 let


1000,- Kč/ks

Archivace vzorků - DNA

(pokud byla dělána nějaká analýza) na dobu 8 let


200,- Kč /ks

 

Pokud budete mít zájem o určení pohlaví u mláďat:

 


URČENÍ POHLAVÍ 
U PTÁKŮ


Cena ze vzorku KRVE


Cena ze vzorku PEŘÍ

1-5  vzorků

360,- Kč / kus

410,- Kč / kus

6-10  vzorků

340,- Kč / kus

390,- Kč / kus

11-20  vzorků

320,- Kč / kus

370,- Kč / kus

21-30  vzorků

300,- Kč / kus

350,- Kč / kus

31  a  více

280,- Kč / kus

330,- Kč / kus

 

 

Časová dostupnost výsledků:
* do 4 týdnů

 

Výsledky zasíláme dle požadavku klienta poštou nebo emailem.


Možnosti platby: 

* ON LINE – Gopay platební bránou po vyplnění online obj. formuláře - výzvu k zaplacení

   Vám zašleme emailem po obdržení vzorků

* převodem (Bankovní spojení: Komerční banka 43-2370630287/0100, variabilní symbol:  

např. vlastní číslo mobilu nebo jiné číslo, které uvedete v objednávce) - výzvu k zaplacení Vám zašleme emailem po obdržení vzorků 

* na dobírku

* hotovostní platbou osobně v laboratoři v OLOMOUCI

 

Adresa pro zaslání vzorků: 

Genexone s.r.o.

Legionářská 10

P.O. Box 77

779 00 Olomouc