Genetický test příbuzenství

Genetický test příbuzenství vám umožní zjistit, na kolik procent jsou si dvě osoby geneticky příbuzné. Procento příbuzenství se může pohybovat od cca 30 do 99 %.

Pokud vyjde pravděpodobnost příbuzenství na 30 %, pak PRAVDĚPODOBNĚ testované osoby nejsou příbuzné. Nebo jenom nesdílí tolik vzácných alel, aby bylo příbuzenství prokazatelnější.

Na rozdíl od testování otcovství, kdy je otcovství prokázáno na cca 99,99 % nebo je vyloučeno. Pokud například nemáte možnost získat vzorek otce pro testování, můžete využít genetického testování příbuzenství. Zvolení vhodné osoby pro testování je vhodné s námi konzultovat.

Při objednání genetického testu příbuzenství je nutné vždy uvést příbuzenský vztah testovaných osob.
 

CENA TESTU:

  • 4700,- Kč za 2 vzorky (za každý další vzorek + 2000,- Kč)
  • Příplatek za nestandardní vzorek + 500,- Kč
  • Standardní vzorek = odběr bukální sliznice

Analýzu zahajujeme vždy až po zaplacení a výsledky sdělujeme do 4 týdnů.

Pokud chcete zvýšit pravděpodobnost příbuzenství a mít k dispozici přesnější výsledek, můžete využít analýzy X nebo Y haplotypů (linií).


Příklady příbuzenských situací, které jsou vhodné pro testování X nebo Y linií:

2 bratři:

Můžeme použít testování Y chromozomu a říci skoro na 100 %, zdali sourozenci mají společného otce nebo nikoliv.

2 sestry:

Můžeme otestovat X chromozomy a zjistit zdali mají stejný společný X chromozom, který pochází od otce. Tady je však potřeba mít vzorek od matky, díky němuž můžeme říci, který X chromozom zdědily od otce a který od matky. Tak zjistíme, zdali mají sestry společného otce.

Babička a vnučka:

Pokud se jedná o babičku otce dítěte (ženského pohlaví).

Dědeček a vnuk:

Pokud se jedná o dědečka z otcovy strany.

Strýc a synovec:

Jestliže je strýc bratrem otce dítěte.