Určení ptačího genetického profilu analýzou DNA

Molekulárně genetická laboratoř Genexone, s.r.o., která se již dlouhodobě zabývá analýzou ptačího genomu, si dovoluje představit a nabídnout

Nově zavedený genetický DNA test příbuzenství u papoušků (rod Ara, Amazoňan) a poštovních holubů

Určení genetického profilu a příbuznosti analýzou DNA u papoušků (rod Ara, Amazoňan) a poštovních holubů

Pro potvrzení, ověření a prokázání identity jedince (původ hnízda, rodičovství apod.)

Pro zkvalitnění chovu – vhodným výběrem nepříbuzných jedinců lze pomocí genetického profilu minimalizovat riziko příbuzenského křížení a snížit riziko onemocnění.

Pro potřeby povolení a k žádostem o výjimky související s CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin)

Stručný popis testu:

Test popisuje a porovnává variabilní sekvence (STR lokusy) ptačího genomu (každý jedinec má svůj unikátní genetický profil) a posuzuje jejich shodu/neshodu a pravděpodobnost příbuzenství.

Náš test hodnotí více než dvojnásobný počet sekvencí (12 STR lokusů) oproti běžně nabízeným testům a je tedy přesnější.

Test lze provádět i z velmi malého množství krve (z kapky krve na odběrové kartě, kterou zasíláme zdarma nebo na vatové tyčince) nebo z vytržených „živých“ pírek (7 kusů a více). Odběr lze provést i přímo v laboratoři po předchozí domluvě.

Objednání testu:


Základní ceník:

  • 950,-Kč za vzorek (množství 1-3 vzorky)
  • 900,-Kč za vzorek (množství 4 a více vzorků)

Časová dostupnost výsledků:
* do 4 týdnů

Výsledkové zprávy včetně poštovného a balného zasíláme zdarma

Možnosti platby: on line prostřednictvím platební brány Gopay, převodem (Bankovní spojení: Komerční banka 43-2370630287/0100, variabilní symbol: např. vlastní číslo mobilu), na dobírku popř. hotovostní platbou v laboratoři

Adresa pro zasílání vzorků: Genexone s.r.o., Legionářská 1319/10, 779 00 Olomouc