Přímá DNA diagnostika chlamydií u ptáků

Chlamydie u ptáků – PSITAKÓZA

(chlamydióza – ornitóza)

Popis nemoci a možnosti infekce:

Jedná se o onemocnění způsobené bakterií Chlamydophila psittaci. Onemocnění je přenosné i na člověka. Častým zdrojem přenosu je prach z ptačího peří rozptýlený v ovzduší a výkaly. Papoušek se tedy může nakazit buď kapénkovou infekcí od nemocného ptáka, nebo stykem s infikovaným prostředím, v němž krátce předtím přebýval nemocný pták. Výměšky nemocných ptáků totiž obsahují zárodky nemoci. Inkubační doba může být od několika dnů po několik měsíců.
 

Projevy onemocnění u ptáků:

Často bývají postižení mladí ptáci. Nejčastěji se setkáváme s latentním průběhem, kdy jsou ptáci přenašeči a nemajízjevné příznaky onemocnění (agapornisové, andulky, korely, holubi). Akutní stadium může být vyvoláno v souvislosti s  různými stresujícími událostmi (např. transport ptáků).

Onemocnění se projevuje neochotou k pohybu, zrychleným ztíženým dýcháním, hlenovitým až hnisavým výtokem z očí a průjmy. I přes terapii antibiotiky však toto onemocnění většinou končí úhynem postiženého jedince.

Odběr vzorků a molekulární analýza:

Vyšetření se provádí z kapky krve (na vatové tyčince nebo na odběrové kartě - zasíláme zdarma. Detekce přítomnosti bakterie ve vzorku krve stanovujeme citlivou polymerázovou řetězovou reakcí (PCR).

Vyšetřování přítomnosti chlamydií ve vzorku peří nelze provést. 

Po odběru vzorku krve necháte vatovou tyčinku zaschnout až úplně dosucha, poté ji vložíte do označeného (druh, číslo kroužku) sáčku a zašlete v obálce spolu s vyplněným objednávkovým formulářem na adresu naší laboratoře. Objednávku lze taktéž vyplnit on line.

Ceník vyšetření:

Chlamydie (cena za 1 kus)

  • 1-5 vzorků: 690,- Kč / kus
  • 6-10 vzorků: 590,- Kč / kus
  • 11-20 vzorků: 520,- Kč / kus
  • 21-30 vzorků: 450,- Kč / kus
  • 31 a více: 420,- Kč / kus

Výsledky zasíláme do 7 pracovních dnů