Ptactvo - extrahumánní genom

Odběrové karty

Vážení chovatelé,

v rámci zvyšování spolehlivosti a kvality našich výsledků a zajištění jednoznačné identifikace vzorku budou certifikovány pouze výsledky vzorků krve odebraných na jednoznačně označenou a podepsanou kartu (číslo kroužku, druh, chovatel a podpis chovatele). Tyto odběrové karty budeme na požádání rozesílat zdarma. Na označené místo na kartě stačí nasát malou kapku krve z napíchnuté žilky, např. zpod křídla nebo z polštářku na prstu.

Vzhledem k možným chybám či záměnám při primárním odběru (např. při odběru krve na vatovou tyčinku nebo vzorek peří) nelze při eventuální neshodě výsledku jednoznačně určit, zda došlo k chybě při vlastním odběru nebo během laboratorního postupu.

Zároveň tato informace bude i součástí námi vydaného certifikátu.

Věříme, že tento postup nadále zprůhlední a zjednoznační naše výsledky.

Z jakých vzorků provádíte analýzu DNA?

Analýzy provádíme jak z peří, tak i z odebrané kapky krve. Na vyžádání chovatelů zasíláme na odběr vzorku z krve speciální odběrové karty zdarma.

Co je vhodnější:  stanovení pohlaví z peří nebo z krve?

Z hlediska molekulární DNA analýzy  se jedná se o metody stejně spolehlivé. Každý chovatel si  může sám zvolit, jaká cesta je pro něj schůdnější. U vzorků z peří se může stát, že nebudou obsahovat dostatečné množství kvalitní DNA a pak je potřeba analýzu opakovat a v některých případech i žádat o nový vzorek. 

Jakým způsobem se provádí odběr?

Chovatelé většinou provádějí odběry vzorků (peří nebo krev) sami. Mnozí z nich upřednostňují analýzu DNA z peří (postup odběru peří), protože odběr pírek (z hrudi, ze hřbetu, z křídel ap.) je pro ně podstatně jednodušší a pro ptačí jedince šetrnější. Odběr krve (stačí kapka krve) se provádí obvykle z křídelní žilky nebo také z polštářku na nohou. Kapka krve se odsaje na odběrovou kartu popřípadě na vatovou tyčinku nebo tampón, nechá se volně na vzduchu zaschnout a vloží se do sáčku.

V případě, že chovatelé nemají s odběrem krve zkušenosti, je vhodné vyhledat veterináře, který odběr provede odborně. Po telefonické domluvě je také  možné vzorky odebrat přímo u nás v laboratoři.

Provádíte testy na PBFD a chlamydie i jako směsné vzorky?

Testy na PBFD provádíme i jako směsné vzorky, tuto skutečnost samozřejmě také uvádíme do certifikátů. Více informací o směsných vzorcích naleznete zde.
U chlamydií směsné vzorky neprovádíme. 

Lze provést analýzu i z vypadlých pírek?

Analýzu DNA z vypadlých pírek nedoporučujeme, s největší pravděpodobností by se nezdařila. Pro analýzu DNA jsou nutná vytržená pírka, která mají na konci stopku nebo-li pulpu, ve které je obsažena DNA nutná pro analýzu.

Která pírka jsou nejvhodnější?

Co se týče metody analýzy DNA pro stanovení pohlaví u ptáků, ve většině případů postačí 5-7 živých pírek, musí být vytržená (z hrudi, za krkem nebo z křídel), nesmí být ustřižená, ani vypadnutá, ani to nesmí být pírka prachová.

Jak naložit s odebranými vzorky?

Odebrané vzorky nedávejte do chladničky ani mrazničky, nejlepší je ponechat je na suchém místě. Zaschlé vzorky, pokud máte od více jedinců, vložíte do samostatných sáčků, aby nedošlo k jejich vzájemné kontaminaci. Každý sáček správně popíšete číslem kroužku a uvedete název ptačího druhu (vždy nahoru na sáček) a pošlete je na naši adresu spolu s řádně vyplněným objednávkovým formulářem (lze provést také online objednávku):

Genexone s. r. o.   Legionářská 1319/10, 779 00 Olomouc

Provádíte u ptactva paternitní analýzy?

Nově jsme zavedli paternitní analýzy u papoušků (rod Ara, Amazoňan) a poštovních holubů.