Ceník - lidský genom

Platnost od 1.1. 2019
Manipulační poplatek za storno zaplacené objednávky je 200,- Kč

ANONYMNÍ Testování OTCOVSTVÍ analýzou STR markerů

Časová dostupnost výsledku: 5-7 pracovních dní

Cena analýzy včetně DPH (Kč):

 • 2700,- ( za 2 vzorky: otec a dítě)
 • 3700,- ( za 3 vzorky: otec + matka* + dítě)
 • 4700,- (za 3 vzorky: otec+ 2 děti nebo 2 otcové a 1 dítě)
 • každý další vzorek (dodělání) + 2000,-
 • příplatek za každý nestandardní vzorek + 1000,-
 • (stěr bukální sliznice = standardní vzorek; vše ostatní je nestandardní)
*V případě, že je mezi domnělými otci blízký příbuzenský vztah (bratři, otec a syn ....) pak je nutné na tuto skutečnost upozornit a dodat vzorek matky dítěte.Testování OTCOVSTVÍ analýzou STR markerů - pro soudní účely

Časová dostupnost výsledku: 10-14 pracovních dní
Pro tyto testy je nutné provést protokolovaný odběr vzorků. Odběry v laboratoři v Olomouci je nutné dopředu telefonicky objednat.
Je nutné mít s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte. Protokolární odběr trvá cca 30 minut.

Cena analýzy včetně DPH (Kč):

 • 11 900,- (otec + dítě + matka)
 • Vzorek navíc (další dítě nebo otec) + 2500,-

Určování PŘÍBUZNOSTI analýzou STR markerů

Časová dostupnost výsledku: 3-4 týdny

Cena analýzy včetně DPH (Kč):

 • od 4700,- (za 2 vzorky)
 • za každý další vzorek + 2000,-Kč

Testování GENETICKÉHO PŮVODU pomocí polymorfizmů v mtDNA a na Y chromozomu

Časová dostupnost výsledku: 3-4 týdny

Cena analýzy včetně DPH (Kč):

 • 2000,- mtDNA (HVR1)
 • 4000,- mtDNA HVR2 + HVR1 (podrobnější)
 • 2500,- Y-DNA

Test SPORTOVNÍCH DISPOZIC - stanovení varianty ACTN3 genu

Časová dostupnost výsledku: 14 pracovních dní

Cena analýzy včetně DPH (Kč): 1500,-

Izolace a uložení DNA

Časová dostupnost výsledku: 7 pracovních dní

Cena analýzy včetně DPH (Kč): 1000,-

CYSTICKÁ FIBRÓZA

2 nejčastější mutace v genu pro cystickou fibrózu (ΔF508 a dele 2,3)

Časová dostupnost výsledku: 7 pracovních dní

Cena analýzy včetně DPH (Kč): 3000,-

SYNDROM FRAGILNÍHO X

vyšetření počtu opakování v genu FMR1 metodou fluorescenčně methyl sensitivní PCR

Časová dostupnost výsledku: 15 pracovních dní

Cena analýzy včetně DPH (Kč): 4000,-

Mikrodelece na Y chromozomu (AZF)

Časová dostupnost výsledku: 15 pracovních dnů

Cena analýzy včetně DPH (Kč): 3000,-

Sekvenační analýza

Časová dostupnost výsledku: 20 pracovních dnů

Cena analýzy včetně DPH (Kč): 20,- Kč za bázi

DOWNŮV SYNDROM

Rychlá metoda stanovení trizomie chromozomu 21 metodou QFPCR

Časová dostupnost výsledku: 2 pracovní dny

Cena analýzy včetně DPH (Kč): 2500,-

DOWNŮV, PATAŮV A EDWARDSŮV SYNDROM A URČENÍ POHLAVÍ

Rychlá metoda stanovení trizomie chromozomů 21, 13, 18 metodou QF PCR

Časová dostupnost výsledku: 2 pracovní dny

Cena analýzy včetně DPH (Kč): 3000,-

Stanovení POHLAVÍ PLODU z fetoplacentální jednotky (v indikovaných případech)

Časová dostupnost výsledku: 2 pracovní dny

Cena analýzy včetně DPH (Kč): 2000,-

Stanovení POHLAVÍ PLODU z periferní krve těhotné ženy (v indikovaných případech)

Časová dostupnost výsledku: 15 pracovních dnů

Cena analýzy včetně DPH (Kč): 8000,-

DNA diagnostika na základě požadavků klienta

Časová dostupnost výsledku: dle náročnosti analýzy (po dohodě s klientem)

Cena analýzy včetně DPH (Kč): dle náročnosti analýzy (po dohodě s klientem)