Euro ceník - lidský genom

Platnost od 1.1. 2019

Manipulační poplatek za storno zaplacené objednávky je 20 euro.

ANONYMNÍ Testování OTCOVSTVÍ analýzou STR markerů

Časová dostupnost výsledku: 5-7 pracovních dní

Cena analýzy včetně DPH (EUR):

 • 110,- (za 2 vzorky: otec a dítě)
 • 150,- (za 3 vzorky: otec + matka + dítě)
 • 190,- (za 3 vzorky: otec+ 2 děti nebo 2 otcové a 1 dítě)
 • každý další vzorek (dodělání) + 80,-
 • příplatek za každý nestandardní vzorek + 50,-
 • (stěr bukální sliznice = standardní vzorek; vše ostatní je nestandardní)

Určování PŘÍBUZNOSTI analýzou STR markerů

Časová dostupnost výsledku: 3-4 týdny

Cena analýzy včetně DPH (EUR):

 • od 190,- (za 2 vzorky)
 • za každý další vzorek + 80,-EUR

Testování GENETICKÉHO PŮVODU pomocí polymorfizmů v mtDNA a na Y chromozomu

Časová dostupnost výsledku: 3-4 týdny

Cena analýzy včetně DPH (EUR):

 • 80,- mtDNA (HVR1)
 • 160,- mtDNA HVR2 + HVR1 (podrobnější)
 • 100,- Y-DNA

Test SPORTOVNÍCH DISPOZIC - stanovení varianty ACTN3 genu

Časová dostupnost výsledku: 14 pracovních dní

Cena analýzy včetně DPH (EUR): 60,-

Izolace a uložení DNA

Časová dostupnost výsledku: 7 pracovních dní

Cena analýzy včetně DPH (EUR): 40,-

CYSTICKÁ FIBRÓZA

2 nejčastější mutace v genu pro cystickou fibrózu (ΔF508 a dele 2,3)

Časová dostupnost výsledku: 7 pracovních dní

Cena analýzy včetně DPH (EUR): 120,-

SYNDROM FRAGILNÍHO X

vyšetření počtu opakování v genu FMR1 metodou fluorescenčně methyl sensitivní PCR

Časová dostupnost výsledku: 15 pracovních dní

Cena analýzy včetně DPH (EUR): 160,-

DOWNŮV SYNDROM

Rychlá metoda stanovení trizomie chromozomu 21 metodou QFPCR

Časová dostupnost výsledku: 2 pracovní dny

Cena analýzy včetně DPH (EUR): 100,-

DOWNŮV, PATAŮV A EDWARDSŮV SYNDROM A URČENÍ POHLAVÍ

Rychlá metoda stanovení trizomie chromozomů 21, 13, 18 metodou QF PCR

Časová dostupnost výsledku: 2 pracovní dny

Cena analýzy včetně DPH (EUR): 120,-

Stanovení POHLAVÍ PLODU z fetoplacentální jednotky (v indikovaných případech)

Časová dostupnost výsledku: 2 pracovní dny

Cena analýzy včetně DPH (EUR): 80,-

Stanovení POHLAVÍ PLODU z periferní krve těhotné ženy (v indikovaných případech)

Časová dostupnost výsledku: 15 pracovních dnů

Cena analýzy včetně DPH (EUR): 320,-

DNA diagnostika na základě požadavků klienta

Časová dostupnost výsledku: dle náročnosti analýzy (po dohodě s klientem)

Cena analýzy včetně DPH (EUR): dle náročnosti analýzy (po dohodě s klientem)