O nás a profil společnosti


Úsek konzultační

Pracoviště poskytuje odborné a preventivní konzultace v oblasti lékařské genetiky a molekulární diagnostiky především na úrovni DNA.

Úsek laboratorní

Pracoviště provádí vybraná specializovaná molekulárně genetická vyšetření humánního a nehumánního genomu na základě jednotlivých požadavků. Především jde o paternitní, identifikační a příbuzenské analýzy, DNA diagnostiku v oblasti nehumánního genomu (pohlaví u ptactva, diagnostiku vybraných patogenů, geneticky podmíněné choroby u chovných i domácích zvířat, identifikační analýzy, atp.). Tým specialistů z laboratoře Genexone provádí i diagnostiku a analýzy „šité na míru“.

Úsek vzdělávací

Pracoviště se podílí na pořádání odborných seminářů, kongresů a konferencí

Úsek výzkumných aktivit

Pracoviště se zabývá zaváděním, optimalizací a vývojem molekulárně-genetických diagnostických testů, účastní se a podílí na projektech v aplikovaném výzkumu.


Náš kolektiv a spolupracovníci:

Mgr. Marcela Frydrychová
Mgr. Jana Böhmová
Hana Stratilová
Natálie Šlosarová, DiS.
Mgr. Lenka Kocurová
prof. Radek Vodička, Ph.D.
doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D.
MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.
MUDr. Petr Polák, CSc.
doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA
Alena Dohnalová


Certifikáty