V úterý 23.7. otevřeno pouze do 15 hod.

Test genetického původu

Testování mtDNA (mitochondriální DNA) a Y-DNA (Y chromozomu)

Chcete zjistit jaký je historicko-geografický původ Vás nebo Vaší rodiny?

Zajímáte se o Váš genetický původ?

Díky  testu genetického původu můžete zjistit:

  • Jestli jste příbuzní: zmrzlého muže Öetziho, Tutanchámona (R1b1a2), Čingischána (C3),  prince z Walesu Charlese (R1b), ruského cara Nikolaje II., Marie Antoinetty, Jesse Jamese, královny Victorie (H), Marie Terezie  (H9) a dalších.
  • Zda-li mají vaše kořeny židovský či indiánský původ.
  • Možná se také dozvíte, že jste nositeli genetického znaku, který je spojován s dlouhověkostí a jiné zajímavosti.

Na tyto otázky Vám můžeme pomoci odpovědět, pokud si necháte otestovat vaši DNA. Pro získání DNA stačí zaslat stěr buněk bukální sliznice (speciální kartáčky na odběr buněk zasíláme na vyžádání zdarma) a vyplněný objednávkový formulář.

Princip zjišťování genetického původu:

Všichni lidé jsou původem z Afriky. V průběhu tisíciletí putovali jednotlivé skupiny lidí po celém světě a usadili se v různých koutech světa. Každá skupina má „své putování“ zaznamenané v DNA. Toto putování je uloženo jak v mitochondriální mtDNA (maternální původ - testování mtDNA), tak i na Y chromozomu (paternální původ - Y-DNA testování).

Na základě mutací v mtDNA a Y chromozomu, předávaných a vznikajících během evoluce, je možno sestavit genetický profil tzv. haplotyp. Skupiny vzájemně příbuzných haplotypů se řadí do tzv. haploskupin, ty se označují kombinací písmen (u mtDNA od A až po Z, u Y chromozomu od A až po R) a číslic (např. E3a). Pomocí haploskupin můžeme sledovat Váš původ zpět až po Vaše nejstarší předky včetně jejich putování napříč kontinenty.

 

MATERNÁLNÍ  PŮVOD – testování mtDNA

Genetický původ mateřské linie si mohou nechat zjistit muži i ženy.

  • Analýza HVR1 – 2000,- Kč

Můžete se dostat se zpět do vzdálenější minulosti cca 40.000 – 5.000 let

  • Analýza HVR2 +HVR1 (podrobnější) – 4000,- Kč

Můžete se dostat zpět do bližší minulosti cca 5.000 – 1.000 let

 

PATERNÁLNÍ PŮVOD – Y-DNA testování

Genetický původ mateřské linie si mohou nechat zjistit muži, nebo ženy přes mužského příbuzného (otec, bratr, strýc ... ).

Nabízíme analýzu Y-DNA:

  • Analýza 17ti markerů – 2500,- Kč

S využitím palety 17ti markerů se můžete dostat zpět do minulosti cca 5.000 – 500 let

 

Laminovaný certifikát a zpráva o analýze budou obsahovat:

1) Podrobný výpis nalezených polymorfismů (Váš genetický profil), podle kterého budete přiřazeni do určité haploskupiny (do příslušného světového klanu). Můžete tak zadat svůj haplotyp do veřejných databází a vyhledávat své předky po mateřské linii. Výčet databází včetně webových stránek bude součástí zprávy. Pokud se do těchto databází zaregistrujete, můžete také čekat, zda se Vám ozvou Váši „vzdálení příbuzní“ z různých koutů světa. Tyto databáze se den ode dne rozšiřují o další a další haplotypy, proto šance na nalezení genetického příbuzného se stále zvyšují.

2) Schématické znázornění migrace příslušné haploskupiny s vyznačením nejhustšího výskytu vašeho haplotypu v současné době.

3) Popis haploskupiny

4) Výpis z databáze

5) Vysvětlení získaných výsledků 

Modul: Aktuality