Určení otcovství již za 2 700,- Kč | Test DNA

Spolehlivost, diskrétnost, cenová dostupnost, snadné objednání, možnost platby on-line platební kartou, odběrová sada zdarma

Náš test sleduje nejméně 22 oblastí v lidském genomu, které jsou vybrány s ohledem na českou a evropskou populaci. V případě potřeby je analýza dále rozšířena o další oblasti. Pravděpodobnost otcovství bývá obvykle stanovena na více než 99,9999% (záleží zejména na výskytu dané varianty v populaci). Testy se provádí přímo v laboratoři Genexone, kde jsou zcela anonymizovány a vyhodnocují je atestovaní vysokoškoláci v přímé součinnosti se soudním znalcem.

Modul: Aktuality