Obchodní podmínky

1. Souhlas s genetickým vyšetřením a s nakládáním s osobními údaji (platnost od 1.1.2012):

Prohlašuji, že toto vyšetření podstupuji dobrovolně a souhlasím s provedením požadované genetické analýzy a se zpracováním vyplněných osobních údajů poskytovatelem služby.

Potvrzuji, že jsem obeznámen/a s průběhem genetického laboratorního vyšetření a že jasně a srozumitelně chápu účel a přínos vyšetření pro mou osobu. Potvrzuji, že jsem měl/a možnost nastudovat, co jsem považoval/a za pro mne podstatné, případně že jsem konzultoval/a své dotazy s odborníkem. Měl/a jsem dostatečný časový prostor porozumět všem podstatným a potřebným údajům. Vše jsem řádně a v klidu zvážil/a a jsem si vědom/a možných negativních, či stresujících dopadů tohoto genetického vyšetření.

Poznatky získané z DNA analýzy jsou chráněné osobní údaje dle zákona č.101/2000 Sb.Objednávající jednoznačně zodpovídá za vlastní odběr vzorku. Pokud jsou součástí zakázky i vzorky DNA odebrané od dalších osob, prohlašuji, že byly tyto vzorky odebrány pouze s jejich souhlasem popř. souhlasem jejich zákonného zástupce. Odebraný vzorek DNA bude použit pouze pro účely požadovaného vyšetření. Po vyšetření je vzorek DNA neprodleně zlikvidován, pokud si objednavatel nepřeje jinak.V rámci zachování soukromí informujeme o výsledku testu pouze objednavatele! Pokud si přejete informovat i další osoby, uveďte prosím tento požadavek na objednávce.
 

2. Vlastní obchodní podmínky genetické analýzy platné od 1.1.2012:

Obchodní podmínky objednaného genetického vyšetření se řídí platným obchodním zákoníkem České republiky.

Zdravotnickým zařízením, které provádí genetická vyšetření je Genexone, s.r.o. (IČ: 278847349, DIČ: CZ 278847349) se sídlem Legionářská 1319/10, Olomouc, 77900, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C43351.

Analýza je se provádí vždy až po zaplacení objednaného vyšetření.

Potřeby pro odběr vzorků (odběrová sada) jsou zasílány dle požadavku objednavatele (na základě příslušné objednávky). Běžné poštovné za doručení odběrové sady nebo výsledků Českou poštou (1-2 dny) hradí poskytovatel služby. Požadujete-li jiné doručení, sdělte tuto informaci v poznámce objednávky nebo e-mailem popř. telefonicky.

Všechny potřebné informace k odběru vašeho vzorku naleznete v informačním letáku, který je součástí odběrové sady.
Jakékoli nejasnosti Vám rádi vysvětlíme telefonicky nebo osobně v pracovní době popř.
odpovíme i na vaše emaily na adrese info@genexone.czgenexone@seznam.cz

Chcete-li použít jiný způsob odběru, než pomocí vatové tyčinky, prokonzultujeme s vámi tuto možnost. V podstatě lze testovat libovolné vzorky obsahující určité množství analyzovatelné DNA.
 

Odstoupení od objednávky:

Objednavatel může odstoupit od objednávky na základě písemné žádosti doručené emailem nebo poštou od okamžiku zadání objednávky do okamžiku přijetí vzorku do laboratoře, přičemž poskytovateli služby může vzniknout nárok na uhrazení doposud vynaložených nákladů souvisejících s objednávkou (manipulační poplatky). Finanční prostředky budou vráceny bezhotovostním převodem na účet do 15 pracovních dnů na účet objednavatele.