Směsné vzorky

Směsné vzorky PBFD + APV:

Nabízíme také možnost vyšetření směsných vzorků na PBFD + APV. Tuto analýzu provádíme jak z peří, tak i z krve ptáků. Nejčastěji se směsné vzorky provádějí u ptačích jedinců ze stejného hnízda - klece, kdy od sebe tito jedinci nejsou vzájemně izolováni a mohou se tak od sebe infikovat. Maximální množství, které lze pro směsnou analýzu použít je pět vzorků. Z těchto pěti vzorků (popřípadě menší množství) vyizolujeme směs DNA a provedeme analýzu na PBFD a APV. To znamená, že jestliže bude výsledek negativní - všichni testovaní jedinci ze směsi jsou zdraví. Pokud vyjde výsledek pozitivně - některý a nebo všichni jedinci v testované směsi jsou nemocní a poté se případně mohou provést další jednotlivé analýzy ke zjištění nákazy u jednotlivých ptáků.

Jak odebrat a poslat směsné vzorky:

Nejvhodnějším způsobem je odebrání a uložení vzorků od každého ptačího jedince zvlášť. To znamená, že odebrané peří nebo krev od jednoho ptačího jedince je samostatně vložena do označeného sáčku. Na objednávku pak uvedete, ze kterých vzorků chcete udělat směsný vzorek na PBFD a APV. U takto odebraných vzorků, kdy je v označeném sáčku vzorek pouze od jednoho ptačího jedince, lze potom také provést analýzu DNA na určení pohlaví, pokud by o to měl zákazník zájem.


LIMITY výsledku PBFD/APV:

Test hodnotí přítomnost virově specifické nukleové kyseliny ve vzorku, nikoli v papouškovi.

Pokud je výsledek na PBFD slabě pozitivní, pak to může znamenat potencionální kontaminaci vzorku – nejspíše povrchová kontaminace vzorku částicemi viru např. od pozitivního papouška ze stejné klece, voliéry či místnosti apod. V tomto případě doporučujeme po nějaké době (1 měsíc) opakovaný odběr vzorku – nejlépe krve a přetestování. Pokud je DNA degradovaná, pak se výsledek může jevit jako falešně negativní. Tzn., že nemusí být odhalena přítomnost virové DNA.

 

LIMITY SMĚSNÝCH VZORKŮ:

Výsledek je primárně určen ke zjištění přítomnosti nákazy ve voliéře nebo hnízdě. Pokud je směs tvořená ze vzorků peří, pak se může stát, že se ve výsledku neprojeví všichni jedinci z důvodu nepřítomnosti DNA v peří (toto neplatí pro krev). Proto doporučujeme odebírat vzorky do směsi od jedinců z jedné voliéry nebo z jednoho hnízda. Do směsi lze přidat maximálně 5 vzorků (od 5-ti jedinců).