Směsné vzorky

Směsné vzorky PBFD + APV:

Nabízíme také možnost vyšetření směsných vzorků na PBFD + APV. Tuto analýzu provádíme jak z peří, tak i z krve ptáků. Nejčastěji se směsné vzorky provádějí u ptačích jedinců ze stejného hnízda - klece, kdy od sebe tito jedinci nejsou vzájemně izolováni a mohou se tak od sebe infikovat. Maximální množství, které lze pro směsnou analýzu použít je pět vzorků. Z těchto pěti vzorků (popřípadě menší množství) vyizolujeme směs DNA a provedeme analýzu na PBFD a APV. To znamená, že jestliže bude výsledek negativní - všichni testovaní jedinci ze směsi jsou zdraví. Pokud vyjde výsledek pozitivně - některý a nebo všichni jedinci v testované směsi jsou nemocní a poté se případně mohou provést další jednotlivé analýzy ke zjištění nákazy u jednotlivých ptáků.

Jak odebrat a poslat směsné vzorky:

Nejvhodnějším způsobem je odebrání a uložení vzorků od každého ptačího jedince zvlášť. To znamená, že odebrané peří nebo krev od jednoho ptačího jedince je samostatně vložena do označeného sáčku. Na objednávku pak uvedete, ze kterých vzorků chcete udělat směsný vzorek na PBFD a APV. U takto odebraných vzorků, kdy je v označeném sáčku vzorek pouze od jednoho ptačího jedince, lze potom také provést analýzu DNA na určení pohlaví, pokud by o to měl zákazník zájem.